Kuća za odmor „ŽUMBA“

 

Ime i prezime kontakt osobe: Hrvoje Čar
Adresa kuće: Čunkova Draga 26, Kostanjevac
kontakt telefon: 099 6959 467
kontakt mailovi: hrvoje.car59@gmail.com
hrvoje.car@vip.hr
hrvoje.car@fina.hr

Detalji o kući mogu se vidjeti na poveznici: https://hr.airbnb.com/rooms/24482759