Prirodna bogatstva

divider

zumberak2Čim stupite na krašićko tlo očarat će Vas nevjerovatna slikovitost prirodnih krajolika – ovdje se isprepliću šume, nizine, rijeke, potoci i brežuljci.

Opuštajuće ozračje, blage doline Kupe i Kupčine, slapovi Slapnice, obrađena polja, brda u daljini, pitoreksna sela sa Stepinčevim Krašićem u središtu, i  put prema Žumberku će opčiniti svakoga.

Sva sela krašićkog kraja, sama po sebi su pitoma, smirena i dostojanstvena pa ih možemo preporučiti kao prvorazrednu turističku atrakciju nadomak velikog grada.

Sačuvala su svoju izvornost u načinu života i doživljaju svijeta jer su ostala skoro pa netaknuta modernim hirovima vremena. Žive onako kakvima su ih oblikovali brojni naraštaji kroz dugu i tešku povijest. Uvijek u skladu sa prirodom i vjerom u Boga.

 

  • Na obroncima  Žumberka

 

5_1Tzv.  „Vrata žumberka“ se otvaraju upravo u Krašiću gdje vas iz ove pitome doline, pogled vodi na obronke Žumberačke gore. I ta gora i ti bregi i te šume Vas mame  prirodnim ljepotama da nastavite svoj put dalje.

Čak i ako putujete glavnom cestom imati ćete osjećaj kao da vas put vodi  u  rajske predjele. Vidjeti ćete očuvanu prirodu, šume, potoke, slapove, obronke prekrivene vinogradima i pašnjacima te očuvana tradicionalna seoska imanja. Tom cestom doći ćete u Pribić, Kostanjevac, Gornji Oštrc, Reštovo i na kraju u Sošice iz kojeg možete nastaviti putovanje sve do  Svete Gere ili kroz srce Žumberka u Samobor.

Rijetko tko, tko,  to ne bi želio otkriti.

divider

OLYMPUS DIGITAL CAMERABiser nedirnute prirode – riječica Slapnica dobila je ime po brojnim slapovima i slapićima koji ju čine najljepšom gorskom riječicom ovog dijela Hrvatske. Izvire u najsjevernijem dijelu Općine Krašić, ispod mjesta Gornja Vas i nakon 9 do 10 kilometara svog toka, kod Medvenove Drage, ulijeva se u rijeku Kupčinu.
Kad dođete, vidjeti ćete rajske prizore i zastati ćete bez riječi. Vidjeti ćete potok koji šumi kroz klanac i koji se probija kroz dolomitne stijene, kroz atraktivnu kanjonsku dolinu s bezbroj slapova, spilja i krških vrela a koji se u kaskadama spuštaju prema dolini.
Kanjon Slapnice mjestimično je dubok oko 200 do 300 metara i kao takav, zaštićeni je krajolik s rijetkim šumskim raslinjem i brojnim potočnim pastrvama. Rješenjem iz 1964. godine, zaštićen je, ne samo zbog iznimne ljepote, nego i zbog aktivnog procesa nastajanja sedre koji se odvija i danas.

Slapnica-zumberakPosebno je po sedri poznat Vranjački slap, koji se obrušava niz strmu stijenu s 30 metara visine. Dno tog potočića do ušća u Slapnicu je od sedre kao i veći dio Slapnice. Da bi osjetili svu moć prirode i ljepotu ovog prostora, ovaj slap, morate vidjeti.
Nećete hodati dugo a Slapnica će roditi novom ljepotom. Potok Pećnik s visine od 15 metara, okomito se ruši sa stijene u Slapnicu i formira novi slap impresivne ljepote pod imenom Brisalo. I to morate vidjeti.

U blizini postoji i Vranjačka spilja koja je svojedobno koristila lokalnom stanovništvu za zaklon i utočište od nasrtaja Turaka.
Sklad između čovjeka i prirode na ovim prostorima, trajala je stoljećima tako da je nekada u kanjonu Slapnice bilo čak 5 mlinova.

mlin4wsNajpoznatiji Draganov mlin i danas radi: slovenac Petar Dragan je davne 1870. godine mljeo u Đurićevom mlinu, da bi kasnije sagradio svoj mlin na ušću potoka Kalovke u Slapnicu. Mlin je imao dva kamena, jedan za pšenicu, drugi za kukuruz. Još uvijek je u funkciji, a ponosna vlasnica je Nada Mauzer, koja tu i živi. Ponekad je bilo razdoblja da u toj prelijepoj dolini, ljudi nisu bili stalno nastanjeni, ali su imali pašnjake gdje su pasle krave i ovce iz sela Pećna, Vranjaka i Vlašić Brda. Blago se noću sklanjalo u štale, a najbogatije su bile Vučinićeva i Šandorina štala. Teško tko nije iz ovog kraja da može pronaći ostatke tih štala.

mmdmNizvodno je već spomenuti Đurićev mlin, kojeg su koristila 4 vlasnika. Prestao je raditi još davne 1961. godine. Sada je zarastao u guštiš i čak i ako i prolazite mimo njega, moguće je da ga nećete primjetiti.
Nizvodno od slapa Brisalo gdje Slapnica proširuje kanjon, ostaci su ruševine Vučinićeva mlina. Jedan manji drveni mlin bio je i na potoku Pećniku, prije slapa Brisalo.
Na ušću potoka Luka u Slapnicu nalazi se peti mlin, pod imenom Luka mlin. To je mlin koji je nestao klizištem zemljišta 1919. godine, kada su stradali i njegove gazde, Eva i Jakob.
U Slapnici ima oko 25 do 30 vikend kućica kao i ribarska kuća, kojom kao i ribolovom gospodari ribičko društvo iz Jastrebarskog.
Na početku kanjona s južne strane je kamenolom Slapnica u vlasništvu Hrvatskih šuma. Dok je ovo područje bilo pod jurisdikcijom Ozlja, Slapnica se kao izuzetno izletište spominje u Zrinsko – Frankopanskim dokumentima iz 1641. godine i to na latinskome jeziku (Zlapniza, leta – jezero šesto četrdeset i prvoga – prijevod).
Po Prostornom planu Općine Krašić, u kanjonu Slapnice (naročito u gornjem dijelu) razvijati će se športsko-ribolovni turizam. Za sada je u funkciji tek biciklistička staza koja nosi ime – „Staza slapova“ a vodi od postaje u Medven Dragi preko kanjona Slapnice do sela Grdanjci, u dužini od 36 km.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAKanjon Slapnica, riječica Slapnica zajedno sa svim potocima koji se ulijevaju u nju, s bezbroj svojih slapova, i s izuzetnom florom i faunom, rijetko je sačuvan prostor. To je područje koje unatoč svojim vrijednostima još uvijek nije adekvatno tretirano posjetom izletnika, ribolovaca i turista ali vjerujemo da će se uskoro naći na svim turističkim kartama Hrvatske. Slapnica je bila i ostat će svakom svojom kapi, krasotica koja živi u divljini a tako blizu civilizacije.

Uvijek lijepa, mlada, svježa i pitka.

Otkrijete Slapnicu !

 

.

Riječni biseri

divider

.

  • Rijeka Kupčina

vodaRijeka Kupčina, njen tok od izvora nedaleko Sošica do Krašića i dalje sve do utoka u Kupu, u Donjoj Kupčini daje čitavom ovom kraju posebnu slikovitost i šarm. Ta ne odveć veilka rijeka, bila je i ostala okosnica života ovog kraja. U mnogim vodenicama koje su neke još uvijek sačuvane, stotinama godina mljelo se žito i kukuruz, pila se voda i napajalo blago i plodna polja. Ona u svom toku prikuplja sve žumberačke potoke. Kupčina je doista predivna riječica koja je uvijek lijepa, mlada i svježa ali i najčišća rijeka koju ste vidjeli. U njenom koritu kriju se mnoge tajne minulih vremena ali i tajne netaknute i očuvane prirode.

.

.

  • Rijeka Kupa

Rijeka Kupa i njena plodna pokupska polja, oduvijek su hranile i bogatile naš kraj. I ne samo to, oduvijek je Kupa u krašićkom kraju bila pitoma i blaga kao rijetko gdje u svom toku od Gorskog kotara pa sve do Siska gdje hrli ka Savi. Za vrijeme ljeta, na Kupi se već generacijama hlade i okupljaju kupači, ribiči i svi ostali ljubitelji rječnog sporta. Najveći misterij jest zašto rijeka koja izvire samo 30-tak kilometara od Jadranskog mora, teče u sasvim suprotnom smjeru (prema unutrašnjosti), kao niti jedna druga rijeka na svijetu?

divider