Zakoni i propisi

Zakoni i propisi u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (NN 52/19; NN 42/20)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 144/20)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15; NN121/16; NN 99/18; NN 25/19; NN 98/19; NN 32/20; NN 42/20; NN 126/21)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16; NN 69/17; NN 120/19)

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20; NN 88/20; NN 64/21; NN 148/22)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17; NN 120/19)

Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (NN 1/19; NN1/20; NN 1/21; NN 156/22 )