Ambulante

  • AMBULANTA KRAŠIĆ,  Krašić b.b.,  10 454 Krašić

 

  • Natalija Bistričić, dr. medicine; Tel: 01/ 6270- 888
  • Jasna Bradač – Matić, dr. medicine; Tel: 01/ 6270- 190

 

  •  STOMATOLOŠKA ORDINACIJA KRAŠIĆ,  Krašić b.b.  10 454 Krašić

 

  • Bernard Wagner, dr.med.dent.; Tel: 01/ 6272- 654